วิหารลักซอร์ ความงดงามบนความเก่าแก่

วิหารลักซอร์ (Luxor Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองลักซอร์ ภาคกลางของอียิปต์ สร้างโดย ฟาโรห์อเมโนฟิสที่3 ( Ramses II ) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 3,400 ปีมาแล้ว จุดประสงค์ของการสร้างวิหารแห่งนี้ก็เพื่อเป็นที่พักผ่อนของเทพเจ้าอะมอนราและครอบครัว

ดาวน์โหลด (7)

วิหารลักซอร์ (Luxor Temple) ได้รับกสนบูรณะสานต่อจากฟาโรห์องค์ต่อมาหลายพระองค์ แต่ที่เด่นที่สุดจนวิหารแห่งนี้ที่ทำให้ดูงดงามนั้นเป็นฝีมือของฟาโรห์รามเสสที่ 2 บริเวณหน้าวิหารจะมีเสาโอเบลิสก์ตั้งโดดเด่น 1 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับวิหารแห่งนี้ให้มีความแข็งแรง มั่นคง ปกติแล้วมักจะนิยมวางเสานี้เป็นคู่แต่ในปัจจุบันอีกต้นถูกนำไปตั้งไว้ที่ปลาซเดอลาคองคอร์ด กลางกรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแก่ประเทศฝรั่งเศสในสมัยของโมฮาเหม็ด อาลี ดาชา (Mohamed Ali Dasha) เมื่อปี ค.ศ. 1819 ที่ประตูทางเข้าสู่วิหารนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์อียิปต์จะได้พบกับรูปสลักลอยตัวของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ประทับนั่งทั้งสองข้าง และที่หลังกำแพงเป็นห้อง Great Court ของรามเสสที่ 2 จะมีห้องบูชาเทพอะมอนราและครอบครัวถูกประดับด้วยเสาคู่เรียงราย นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของโบสถ์ในสมัยโรมันและสุเหล่าที่ยังใช้การอยู่ในปัจจุบัน ปรากฏอยู่ในวิหาร โบราณนี้ แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้ถูกมิ้งและมีดินทรายทับถมมานานหลายศตวรรษ ไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญจึงมีชาวมุสลิมเข้ามาอยู่อาศัยให้ห้องของวิหาร ก่อให้เกิดเขม่าดำบนเพดานของวิหาร ต่อมาได้มีการสร้างมัสยิดทับอยู่ด้านบนเนื่องจากไม่รู้ว่ามีวิหารอยู่ด้านล่าง จนมาถึง ค.ศ.1885 ได้มีการย้ายคนออกไป แต่มัสยิดย้ายไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ วิหารลักซอว์ตั้งอยู่ทางใต้ของวิหารคาร์นัคไป 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์อียิปต์ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมวิหารแห่งนี้ นอกจากจะเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญต่อเมืองลักซอร์แล้วยังมีความสำคัญต่อประเทศอียิปต์อีกด้วย หากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์อียิปต์ต้องการเข้าชมวิหารแห่งนี้จะต้องเสียค่าเข้าชมประมาณคนละ 50 ปอนด์ หรือประมาณ 300 บาทไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วิหารลักซอร์ (Luxor Temple) มีความงดงามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิหารคาร์นัคที่ยิ่งใหญ่ไปไม่ไกลนัก นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่วิหารคาร์นัค สามารถเดินทางมาชมที่วิหารลักเซอร์ต่อได้อย่างสะดวกสบาย อยากที่ทราบกันว่าประเทศอียิปต์นั้นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่งดงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งมีอายุมาอย่างยาวนาน หากคุณมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศนี้แล้ว ไม่ควรพลาดกับสถานที่สำคัญของประเทศอียิปต์โดยเด็ดขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>